Skeppa Profil byter namn och flyttar till nya lokaler.
Fr o m 30/8 hittar du oss, KAXI Profil på Linnégatan 28.
Butik: 0732-34 32 33. Minna: 0732-55 31 00 eller Carin: 0730-92 00 20.

Välkommen!